جدول نشانی و شماره تلفن بانک ها جزیره کیش

اطلاعات کیش

جدول نشانی و شماره تلفن بانک ها جزیره کیش

تلفن جدول نشانی و شماره تلفن بانک ها جزیره کیش

ادرس جدول نشانی و شماره تلفن بانک ها جزیره کیش

ادرس شعبه های بانک ملی در جزیره کیش

تلفن ادرس شعبه های بانک ملی در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۲۲۴۸۱-۲ ۴۴۲۴۶۸۱-۴ مرکزی
۴۴۲۳۴۸۳ ۴۴۲۳۴۸۳-۴ ونوس
۴۴۴۲۸۷۰ ۴۴۴۲۸۷۰ مرجان
۴۴۲۰۳۸۶ ۴۴۲۴۳۴۷-۸ پردیس ۲
۴۴۲۳۹۵۰ ۴۴۲۳۹۵۰ فرودگاه
۴۴۳۰۶۸۸ ۴۴۳۰۷۰۰ سفین
۴۴۲۲۷۳۱ ۴۴۲۴۳۸۷ پردیس ۱
۴۴۲۰۴۷۷ بندرگاه

ادرس شعبه های بانک صادرات در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک صادرات در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۲۲۰۰۲ ۴۴۲۲۷۶۷ مرکزی
۴۴۳۰۰۱۷ سفین
۴۴۲۲۹۹۵ ۴۴۲۴۱۵۳ ونوس
۴۴۲۲۴۱۷ مرجان
۴۴۲۴۱۹۶ ۴۴۲۴۱۹۶ زیتون
۴۴۲۴۱۹۷ ۴۴۲۳۱۲۷ پردیس ۱
۴۴۲۴۷۴۹ پردیس ۲

ادرس شعبه های بانک تجارت در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک تجارت در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۲۲۱۲۸ ۴۴۲۰۲۱۵ مرکزی
۴۴۲۲۴۹۸ ۴۴۲۲۳۵۴ ونوس
۴۴۳۰۴۳۷ ۴۴۳۰۴۳۷ سفین
۴۴۲۰۵۷۴ ۴۴۲۴۵۱۸ پردیس ۱

شعبه های بانک ملت در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۲۳۲۵ ۴۴۲۱۷۱۶-۵ مرکزی
۴۴۳۰۸۶۸ ۴۴۳۰۸۶۸ سفین
۴۴۲۲۸۶۳ ۴۴۲۲۸۱۲ پردیس ۱
۴۴۲۰۴۰۱ ۴۴۲۰۴۰۱-۳ پردیس ۲

ادرس شعبه های بانک رفاه در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک رفاه در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۳۱۸۱۰ ۴۴۲۳۲۳۳ مرکزی
۴۴۳۱۸۱۰ ۴۴۳۱۸۱۰-۱۹ سفین
۴۴۲۲۸۸۱ ۴۴۲۲۸۸۲ پانیذ

ادرس شعبه های بانک کشاروزی در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک کشاروزی در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۲۴۴۵۲ ۴۴۲۴۴۵۰-۲ مرکزی
۴۴۲۰۳۲۸ ۴۴۲۰۳۲۷-۹ پردیس ۲
۴۴۳۰۸۳۷ ۴۴۳۰۸۳۶-۷ سفین
ونوس

ادرس شعبه های بانک مسکن در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک مسکن در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۲۳۳۶۰ ۴۴۲۳۳۶۰-۱ مرکزی
۴۴۳۰۶۲۰ ۴۴۳۰۶۲۰ سفین
۴۴۲۳۳۶۰ ۴۴۲۳۳۶۰-۱ ونوس

ادرس شعبه های بانک سپه در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک سپه در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۶۲۲۹۸۶ ۴۴۲۲۹۸۴-۶ مرکزی
۴۴۴۲۸۳۷ ۴۴۲۲۹۸۳ پایگاه هوایی
۴۴۲۲۴۹۲ ۴۴۲۰۶۸۵-۶ پردیس ۱
۴۴۴۲۲۸۲ ۴۴۴۰۵۰۱-۳ مرجان
۴۴۲۰۳۷۱ ۴۴۲۳۱۷۹ مرکز تجاری کیش
۴۴۲۴۷۳۷ ۴۴۴۲۸۰۶ مروارید
۴۴۲۰۳۷۱ ۴۴۲۳۱۷۶ شعبه ارزی مرکز تجاری کیش

ادرس شعبه های بانک سامان در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک سامان در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۵۲۲۵۹ ۴۴۵۲۲۶۱ مرکزی

ادرس شعبه های بانک پاسارگاد در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک پاسارگاد در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۵۲۵۳۷ ۴۴۵۲۵۳۲-۳ مرکزی

ادرس شعبه های بانک پارسیان در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک پارسیان در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۲۰۵۵۰ ۴۴۲۰۸۵۱-۴ مرکزی

ادرس شعبه های بانک صنعت و معدن در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک صنعت و معدن در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۵۵۴۰۷ ۴۴۵۵۴۰۳ مرکزی

ادرس شعبه های بانک توسعه صادرات ایران در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک توسعه صادرات ایران در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۲۰۷۹۳ ۴۴۲۰۷۹۴-۹ مرکزی

ادرس شعبه های بانک شهر در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک شهر در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۵۶۸۳۳ ۴۴۵۶۸۳۳ پردیس

ادرس شعبه های بانک استاندارد چارتر در جزیره کیش

تلفن شعبه های بانک استاندارد چارتر در جزیره کیش

فکس تلفن نام شعبه
۴۴۲۰۷۹۳ ۴۴۲۳۳۸۰-۴ مرکزی
پیش شماره جزیره کیش ۰۷۶ است
منبع: ویوان نیوز

ورودی ها:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا جواب را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.