مناطق تاریخی کیش

داستان پیدایش جزیره کیش بسیار جالب و زیبا

عکس های پیدایش جزیره کیش 1

نمایی از جزیره زیبا کیش

نام جزیره کیش از نظر مفهوم به معنی “تیردان” یا “ترکش”است. این نام ازآن جهت انتخاب شده است که وقتی بر بلندیهای اطراف جزیره می ایستادند چون تیری که در ترکش باشد به نظر می رسید. برخی از مورخان نیز نام قدیم کیش را کیان نوشته اند. افسانه ای می گوید: کیکاوس هنگامی که به فارس رفت تختش در سیراف فرود آمد از این رو احتمال دارد نام کیان از نام سلسله کیانیان گرفته شده باشد.

Continue reading

شهر باستانی زیر زمینی کاریز کیش

عکس های شهر زیر زمینی کاریز کیش 1

تصویری کلی از این آثار باستانی

این شهری که مشاهده میکنید به نام زیر زمینی کاریز شهرت گرفته است  که در گذشته نه چندات دور  آب شيرين قابل شرب مردم بومی کیش را تهیه می کرد  ولی این زمان با تغيير كاربردي به يک شهر زير‌زميني فوق العاده جالب تبدیل شده است که وسعت آن بيشتر از ۱۰۰۰۰ متر مربع است و حال حاضرکاريز کيش نامیده  مي‌شود کاریز، شهر زیرزمینی کیش یک آثار قدیمی بيشتر از ۲۵۰۰ سال قدمت دارد.

Continue reading