kish_storyirkish-ir

نام جزیره کیش از نظر مفهوم به معنی “تیردان” یا “ترکش”است. این نام ازآن جهت انتخاب شده است که وقتی بر بلندیهای اطراف جزیره می ایستادند چون تیری که در ترکش باشد به نظر می رسید. برخی از مورخان نیز نام قدیم کیش را کیان نوشته اند. افسانه ای می گوید: کیکاوس هنگامی که به فارس رفت تختش در سیراف فرود آمد از این رو احتمال دارد نام کیان از نام سلسله کیانیان گرفته شده باشد. ورودی ها:تاریخچه پیدایش کیشپیدایش جزیره ی قشمداستان خریدکیشداستان لنگر وسط میدان در جزیره ی کیشنقشه پدید آمدن زیربنایی جزیره کیشمطالب مشابه:نرخ تور قشمجزیره قشمجزایر […]

Karez underground city irkish-ir 1

این شهری که مشاهده میکنید به نام زیر زمینی کاریز شهرت گرفته است  که در گذشته نه چندات دور  آب شیرین قابل شرب مردم بومی کیش را تهیه می کرد  ولی این زمان با تغییر کاربردی به یک شهر زیر‌زمینی فوق العاده جالب تبدیل شده است که وسعت آن بیشتر از ۱۰۰۰۰ متر مربع است و حال حاضرکاریز کیش نامیده  می‌شود کاریز، شهر زیرزمینی کیش یک آثار قدیمی بیشتر از ۲۵۰۰ سال قدمت دارد. ورودی ها:باستانی زیرزمینی قشمشهر زیرزمینی کاریزموزه شهر زیر زمینی کاریزمطالب مشابه:تصاویر سفری به شهر زیرزمینی “کاریز” در کیشفهرست بازار ها و مراکز خرید کیشنمایشگاه هنری کیومرث […]