جاذبه های دیدنی و تاریخی کیش

جاذبه های دیدنی و تاریخی کیش

,
یکی از زیباترین جزایر خلیج فارس کیش می باشد. که حدود دو هزار هکتار از این جزیره در سالهای اخیر جنگل کاری شده .دیدنی های جزیره کیش و اثار باستانی آن بسیار فراوان می باشد .در این مطلب برخی از جاذبه های دیدنی و تاریخی کیش را بیان می کنیم. بوس…
kish_storyirkish-ir

داستان پیدایش جزیره کیش بسیار جالب و زیبا

نام جزیره کیش از نظر مفهوم به معنی "تیردان" یا "ترکش"است. این نام ازآن جهت انتخاب شده است که وقتی بر بلندیهای اطراف جزیره می ایستادند چون تیری که در ترکش باشد به نظر می رسید. برخی از مورخان نیز نام قدیم کیش را کیان نوشته اند. افسانه ای …
Karez underground city irkish-ir 1

شهر باستانی زیر زمینی کاریز کیش

,
این شهری که مشاهده میکنید به نام زیر زمینی کاریز شهرت گرفته است  که در گذشته نه چندات دور  آب شيرين قابل شرب مردم بومی کیش را تهیه می کرد  ولی این زمان با تغيير كاربردي به يک شهر زير‌زميني فوق العاده جالب تبدیل شده است که وسعت آن بيشتر از…