آبهايي نيلگون خلیج فارس

ساحل زیبای جزیره کیش

عکس های از سواحل جزیره کیش

نمایی بسیار زیبا و جالب از ساحل جزیره کیش

ساحلي زیبا . آبهايي نيلگون خلیج فارس،  درخشان، آسماني آبي،آفتابي، نقره اي و آرامشي بي نظير، جزيره زیای . منحصربه فرد کيش را به مرواريد خليج همیشگی فارس تبديل نموده است.
يكى از عجایب این جزيره مرجاني ، سواحل آن می باشد که  سواحل جزيره كيش نقره فام دارد و دیدن آن خالی از لطف نیست.

Continue reading