آب و هوا و پوشش گیاهی جزیره کیش

poshesh_giahiirkish-ir
عکس های آب و هوا و پوشش گیاهی کیش  1
عکس قدیمی ترین درخت جزیره کیش

آب و هوا کیش گرم و مرطوب می باشد و میانگین دمای سالانه این جزیره ۲۶/۶ درجه سانتیگراد می‌باشد. آب و هواي كيش تحت تاثیر توده های مختلف هوای شمال غربی و جنوبی قرار دارد و به شکل کلی خشک و کم باران است. بارندگی بیشتر به صورت رگبار و درماه های زمستان اتفاق میفتد.

ادامه خواندن “آب و هوا و پوشش گیاهی جزیره کیش”