بایگانی برچسب: آهوان

ahovan_kishirkish-ir

آهو های جزیره زیبا کیش

Notice: Undefined variable: toReturn in /home/dxbsirco/domains/kishseir.me/public_html/wp-content/plugins/searchterms-tagging-2/searchterms-tagging2.php on line 1004
آهو های جزیره زیبا کیش
تصویری از یک آهو در جزیره زیبا کیش

حیوان زیباى دیگرى که در کیش حضور چشمگیرى دارد آهو است و جز حیوانات کیش محسوب می شوند. کمى بیش از دو دهه گذشته جمعیت کوچکى از آهوان خارک به این جزیره منتقل شدند .

ادامه خواندن آهو های جزیره زیبا کیش

ورودی ها: