آهو های جزیره زیبا کیش

ahovan_kishirkish-ir
عکس های آهو های جزیره کیش 1
تصویری از یک آهو در جزیره زیبا کیش

حیوان زيباى ديگرى كه در كيش حضور چشمگيرى دارد آهو است و جز حیوانات کیش محسوب می شوند. كمى بيش از دو دهه گذشته جمعيت كوچكى از آهوان خارك به اين جزيره منتقل شدند .

ادامه خواندن “آهو های جزیره زیبا کیش”