ادرس بازار میرمهنا عربها کیش

بازار میرمهنا عربها کیش

بازار میرمهنا عربها کیش

تور کیش

بازارهای کیش

این بازار در زمینی به مساحت 2300 متر مربع، در یك طبقه، در شمال غربی جزیره و در منطقه بومی نشین سفین احداث و در سال 1350 به بهره برداری رسید. هم اكنون این بازار با 70 غرفه فعال در حال خدمت رسانی به مراجعه كنندگان محترم می باشد.