نوشته‌ها

كلبه هور کیش

كلبه هور کیش تور کیش كلبه هور »در غربي ترين نقطه كيش است. جذابيت كلبه هور بيشتر به خاطر طبيعت وحشي اين منطقه است كه در اكثر مواقع سال برخورد موج هاي بزرگ با صخره هاي سنگي بسيار هيجان برانگيز است. در اينجا حفره هايي وجود دارد كه در موقع ب…