Market Hormuz irkish-ir

بازار قدیمی و پر رونق هرمز جزیره کیش در زمینی به اندازه بیست و پنج هزار مترمربع در جزیره زیبا کیش ساخته شده تا در راستای زیباسازی شهر کیش و دسترسی همه مردم به مراکز خرید کیش کلیه مواد مورد نیاز خود  و خدماتی و جلوگیری از رفت و آمد های درون شهری مضاعف گامی تاثیر گذار بردارد. ورودی ها:بازار هرمز کیشمرکز خرید هرمز جزیره کیشغرفه بازارهرمزکیشادرس بازار هرمز درکیشبازار هرمز در کیشبازارهرمز کیشبهترین مراکز خرید قشمشماره بازار هرمز در کیشمرکز خرید هرمز کیشمطالب مشابه:بازار خدماتی هرمز کیشبازار مرکز خرید صدف کیشبازار بساک کیشمرکز خرید گلستان کیشبازار بهکیش کیشفهرست بازار […]