بازار سفین کیش تور کیش این بازار در محله قدیمى شهر واقع شده و به‌صورت سنتى اداره مى‌شود. غرفه‌هاى این بازار بیشتر در اختیار اهلى بومى و بازرگانى است که قبل از تأسیس منطقه آزاد کیش نیز در این منطقه حضور داشته‌اند. در این بازار شرایطى متفاوت با بازارهاى مدرن و تازه‌ساز جزیره جریان دارد در عین حال تنوع عرضه کالا و ارزانى قیمت در بعضى از موارد موجب شده است که مسافران کیش دیدار و خرید از این بازار را حتماً در برنامه سفر خود بگنجانند. در معمارى این بازار از شیوه معمارى بازارهاى سنتى ایران استفاده شده است. […]