گذر هنرمندان کیش تور کیش در این گذر تندیس چهره‌های شاخص رشته‌های مختلف هنری نصب و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. هدف از این طرح معرفی هنرمندان برجسته کشور و پیشنهاد الگوها و نمونه هایی مناسب به نوجوانان و جوانان است. علاوه بر این گرد آوردن این تندیس ها در کنار یکدیگر جایگاه هنر و جامعه هنری ایران را به تصویر می کشد و هنرمندان این مرز وبوم را به فرهنگ دوستان سرزمین های دیگر می شناساند مطالب مشابه:نمایشگاه هنری کیومرث صیاد کیشروستای توریان قشمپارک شهر کیشدختولوک قشمنمایشگاه خزندگان کیشپینت بال کیش