kish_jet_skiirkish-ir

اگر میخواین به کیش سفر کنید و هوس جت اسکی در کیش به سرتون زد به چند نکته دقت کنید و قبل از سفر حتما بخوانید! · ابتدا نوع کلوپی را که قصد اجاره جت اسکی از آن را دارید مورد بررسی قرار دهید، چرا که بتوانید بیشترین سرویس را از آنان دریافت کنید. · سپس نوع جت اسکی چه از نظر قیمت و چه از نظر قدرت موتور و مدل آن، که با آن بتوانید بهترین لذت را ببرید را انتخاب کنید. شما باید قوانین دریافت و شرایط لازم را دارا باشید و مو به مو آن را رعایت […]

jet3-qpr

خاطرات بیاد ماندنی بر روی آبهای جزیره کیش اگر در کنار ساحل زیبای جزیره کیش هوس جت اسکی سواری کردید به نکات زیر توجه کنید: · ابتدا نوع کلوپی را که قصد اجاره جت اسکی از آن را دارید مورد بررسی قرار دهید، · سپس نوع جت اسکی چه از نظر قیمت و چه از نظر قدرت موتور و مدل آن، که با آن بتوانید بهترین لذت را ببرید را انتخاب کنید.برخی شرایط دریافت جت اسکی: ۱٫ به افراد کمتر از ۲۰ سال جت اسکی داده نمیشود مگر با همراهی مربی کلوپ و یا همراه بالای بیست سال اجاره کننده. […]