نوشته‌ها

tree2

درخت لور جزیره کیش

درخت لور در کیش دیدن این مناظر خالی از لطف نیست درختان لور (انجیر معابد) جزيره کیش بعنوان گنجينه هاى طبيعى ، جذاب و زيبا هستند.  است و جلوه خاصی به جزیره کیش داده است . نام علمی انجیر معابد Ficus religiosaمیباشد نامگذاری این درخت بعنوا…