KISH1

 تعجب نکنید اینجاایران است جزیره زیبای کیش ذره ذره این سرزمین پهناور زیباست  اینجاجزیره زیبای کیش است واقع در خلیج همیشه فارس از ابتدای تاریخ تا زمانی که خورشد می در خشد  ومتعلق به همه ایرانیان میباشد. برای فرار از دلتنگیهای روزمره برای رسیدن به آرامش برای یکی شدن با دریا  احساس بزرگی دریا بودن و آرامش و برای رسیدن به عمق تاریخ این سرزمین کهن  دیدن این زیبای کم نظیر ساحل کیش ما را به آغوش خود می کشاند ورودی ها:دیدنیهای کیش و قشماخرین تصاویر جزیره کیشدیدنیهای کیش و قشمدیدنیهای جزیره قشم وکیشسواحل جزیره کیشسواحل زیبای کیشمطالب مشابه:هتل خلیج […]