شترسواری در کیش

شترسواری در کیش

شترسواری در کیش

تور کیش

بازديد کنندگان از مجموعه مي توانند در يک تور شتر سواري و در محيطي بياباني شرکت نموده و از اين تجربه منحصر به فرد استفاده کرده و در اين حالت عکس يادگاري نيز تهيه نمايند .