jet_kish

  ابتدا نوع کلوپی را که قصد اجاره جت اسکی از آن را دارید مورد بررسی قرار دهید، چرا که بتوانید بیشترین سرویس را از آنان دریافت کنید. · سپس نوع جت اسکی چه از نظر قیمت و چه از نظر قدرت موتور و مدل آن، که با آن بتوانید بهترین لذت را ببرید را انتخواب کنید. شما باید قوانین دریافت و شرایط لازم را دارا باشید و مو به مو آن را رعایت کنید که خدایی ناکرده مشکلی برای خود و دیگران باعث نشوید. شرایط دریافت جت اسکی:  ۱٫ به افراد کمتر از ۲۰ سال جت اسکی داده نمیشود […]