شهر زیرزمینی جزیره کیش

kariz_010

  «دیدن از مناظر زیبا ی جزیره کیش برای فصل خاصی از سال نیست بلکه هر روزش جذابیت خاص خودش را دارد»

کاریز یا شهر زیرزمینی جزیره کیش

شهر زیر زمینی کیش یا همان کاریزمجموعه ای است زیبا و بی بدیل که در محل اتصال سه رشته قنات ساخته شده است.این سه رشته قنات قدیمی قدمتی 2000 ساله دارد و طول آن نیز 15 کیلومتر است .
این شهر که در گذشه دور کف دریا بوده تمام دیواره ها و سقفها ٬فسیلهای مرجانی می باشند.

یکی از این باورهای کهن رایج بو میان کیش این است که آب این قتانها حاجت میدهد و  اگر کسی سکه ای درون یکی از چاه های آن اندازد آرزوی  او به سرعت برآورده میشود.
تصاویر زیبا از کاریز: