مزار شهدای گمنام کیش تور کیش   یکی از موهبت های بزرگ الهی که نصیب مردم مومن جزیره کیش گردیده مرقد ۵ شهید گمنام دوره دفاع مقدس است که طی مراسم با شکوهی در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۰ به این جزیره آورده و در محوطه حیاط مسجد امام حسن آرمیده اند تا ملجا و زیارتگاه و خانه امیدی برای اهالی کیش قرار گیرند و به معنویت فضای معنوی مسجد بیش از پیش افزوده اند. عملیات هایی که این شهدای گرانقدر در آن هابه فیض شهادت رسیده اند عبارتند از ۱-عملیات بدر در در شرق دجله رمز عملیات یا فاطمه الزهرا(س) تاریخ عملیات […]