عکس موجودات خاکی در جزیره کیش تور کیش مسابقه ساخت مجسمه های شنی روز جمعه در محوطه ساحلی پارک ماهیگیر کیش برگزار شد. ورودی ها:عکس مجسمه دولفینعکس مجسمه های خاکیمجسمه خودشید کبشمجسمه فانوس کیشمطالب مشابه:پارک ساحلی ماهیگیردره ستاره ستارگان قشمپارک تفریحی ساحلی میرمهنا در جزیره کیشپارک هنگام کیشپارک آبی روباز کیش ایرانمسابقات بومی و محلی با حضور گردشگران خارجی در کیش