فرهنگ مردم کیش فرهنگ غنی و سابقه

farhang_mardom-2irkish-ir
عکس های فرهنگ مردم کیش 1
مردمان بومی جزیره کیش

فرهنگ مردم کیش لباس محلی مردان کیش دشداشه همراه عرقچین است و مهم ترین عیدهای مردم کیش، عید قربان و عید غدیر می‌باشند. ساز اصلی محلی نوعی طبل است. شغل سنتی بومیان، ماهی گیری، دام داری، دریانوردی و بازرگانی است.

ادامه خواندن “فرهنگ مردم کیش فرهنگ غنی و سابقه”