نوشته‌ها

فهرست بازار ها و مراکز خرید کیش

فهرست بازار ها و مراکز خرید کیش مراکز خرید کیش بازار های کیش   بازار پردیس یک اين بازار يکي از بزرگترين بازارهاي کيش مي‌باشد که براي اولين بار با بهره گيري از سبک معماري خاص مجموعه هاي تجاري معروف و با استفاده از تجربيات معم…