بازار میرمهنا عربها کیش تور کیش بازارهای کیش این بازار در زمینی به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع، در یک طبقه، در شمال غربی جزیره و در منطقه بومی نشین سفین احداث و در سال ۱۳۵۰ به بهره برداری رسید. هم اکنون این بازار با ۷۰ غرفه فعال در حال خدمت رسانی به مراجعه کنندگان محترم می باشد. ورودی ها:بازار عرب ها کیشبازار عربهای کیشبازارعربهای کیشفاصله منطقه میرمهنا تا بازار پردیس کیشمطالب مشابه:بازار سفین کیشبازار پارس خلیج کیشفهرست بازار ها و مراکز خرید کیشبازار بساک کیشمرکز خرید گلستان کیشمرکز خرید شقایق کیش