Karez underground city irkish-ir 1

این شهری که مشاهده میکنید به نام زیر زمینی کاریز شهرت گرفته است  که در گذشته نه چندات دور  آب شیرین قابل شرب مردم بومی کیش را تهیه می کرد  ولی این زمان با تغییر کاربردی به یک شهر زیر‌زمینی فوق العاده جالب تبدیل شده است که وسعت آن بیشتر از ۱۰۰۰۰ متر مربع است و حال حاضرکاریز کیش نامیده  می‌شود کاریز، شهر زیرزمینی کیش یک آثار قدیمی بیشتر از ۲۵۰۰ سال قدمت دارد. ورودی ها:باستانی زیرزمینی قشمشهر زیرزمینی کاریزشهر زیرزمینی کاریز Hormozgan Province Kishموزه شهر زیر زمینی کاریزمطالب مشابه:تصاویر سفری به شهر زیرزمینی “کاریز” در کیشفهرست بازار ها و […]