مردم بومی کیش

شهر باستانی زیر زمینی کاریز کیش

عکس های شهر زیر زمینی کاریز کیش 1

تصویری کلی از این آثار باستانی

این شهری که مشاهده میکنید به نام زیر زمینی کاریز شهرت گرفته است  که در گذشته نه چندات دور  آب شيرين قابل شرب مردم بومی کیش را تهیه می کرد  ولی این زمان با تغيير كاربردي به يک شهر زير‌زميني فوق العاده جالب تبدیل شده است که وسعت آن بيشتر از ۱۰۰۰۰ متر مربع است و حال حاضرکاريز کيش نامیده  مي‌شود کاریز، شهر زیرزمینی کیش یک آثار قدیمی بيشتر از ۲۵۰۰ سال قدمت دارد.

Continue reading