رستوران بچه های میتاکیش در پارک شهر کیش رستوران بچه های میتاکیش ادرس رستوران بچه های میتاکیش   این رستوران مخصوص بچه های کیش و مسافرین کوچولو طراحی گردیده که از این تاریخ ادامه فعالیت خود را با ارائه برنامه های فرهنگی، هنری و ارائه غذای سالم به بچه ها ادامه خواهد داد. آدرس : کیش – پارک شهر ورودی ها:پارک آبی کیش کجاستشهر بازی سر پوشیده میتا کیششهربازی کودکان کیشمیتاکیشمیتا کیش پارک شهرلیست قیمت های میتاکیشعکس رستوران هاى کیششهربازی کیش ساعت ورودشهربازی کودک کیششماره کاعی شاپ ها د میتا کیش در کیشتور کیش سال۱۳۹۵مطالب مشابه:پارک آبی روباز کیش ایرانرستوران پدیده شاندیز […]