art_house_kish

در خانه علم کیش توانایی‌ها و محدودیتهای خود را آزمایش کنید. حساسیت شنوایی شما چقدر است؟ آیا می توانید هر چه در دنیای اطراف است با چشم ببینید؟ آیا می دانید که در تاریکی کامل امکان دیدن وجود دارد؟ آیا تا به حال با چنگ بدون سیم، آهنگی نواخته‌اید؟ اینها و بسیاری از وسایل دیگر را در خانه علم کیش تجربه کنید سازمان منطقه آزاد کیش در راستای اهداف فرهنگی و اجتماعی با احداث نخستین خانه علم و به کارگیری شیوه های مدرن تلاش کرده است تا در جهت تحقق یکی از آرمانهای توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور گام بردارد. […]