نوشته‌ها

park_dolphinhairkish-ir

پارک دلفین ها کیش

پارک دلفین ها کیش قیمت بلیط پارک دلفین ها کیش بلیط پارک دلفین ها کیش پارک دلفینها کیش (دلفیناریوم) اولین پارک دلفین ایران است. این پارک با سرمایه گذاری آقای حسین ثابت سرمایه دار بزرگ جزیره کیش و مالک هتلهای داریوش و هلیا و لاله و تما…