پوشش گیاهی

آب و هوا و پوشش گیاهی جزیره کیش

عکس های آب و هوا و پوشش گیاهی کیش  1

عکس قدیمی ترین درخت جزیره کیش

آب و هوا کیش گرم و مرطوب می باشد و میانگین دمای سالانه این جزیره ۲۶/۶ درجه سانتیگراد می‌باشد. آب و هواي كيش تحت تاثیر توده های مختلف هوای شمال غربی و جنوبی قرار دارد و به شکل کلی خشک و کم باران است. بارندگی بیشتر به صورت رگبار و درماه های زمستان اتفاق میفتد.

Continue reading

پوشش گیاهی جزیره کیش

آب و هوای جزیره کیش برای درختانش نیز لذت بخش است

پوشش گياهى جزيره کيش، تحت تأثير دو عامل مهم اقليمى يعنى طول مدت گرما و رطوبت در اثر آب و هوا قرار مى‌گيرد
جزيره کيش به‌طور کلى داراى فلور گرمسيرى مى‌باشد که چهره کلى رويشى آن جزء جنگل‌هاى نيمه حاره‌اى به شمار مى‌آيد.
گياهان جزيره عمدتاً با شورى سازگار هستند و داراى رويش خوبى مى‌باشند. براساس مطالعات انجام شده، تاکنون ۳۹ خانواده، ۸۹ جنس و ۱۰۴ گونه در اين جزيره شناخته و جمع‌آورى شده است.
مهم‌ترين و معروف‌ترين درخت بومى جزيره درخت ‘لور‘ يا ‘انجير معابد‘ است. کهنسال‌ترين درخت انجير معابد در کيش درختى است با هیبتی پر راز و رمز در منطقه شمالى جزيره در مجاورت بقاياى شهر حريره که به ‘درخت سبز’ مشهور است