ادرس  کبابی بناب کیش کبابی بناب  کیش نوع غذا : نان و کباب تلفن : ۴۴۴۰۵۲۸ آدرس : کیش – مرکز خرید گلستان – شماره ۳۶ ورودی ها:کبابی بناب کیشکباب بناب کیشقیمت کباب بنابکیش_کبابی بنابکباب بناب کبشکباب بناب دالان مروارید کیشکبابی در کیشکباب آذر بناب کیشکباب بناب کیشکباب اذر بناب کیشعکس های کبابی های بنابرستوران بناب ملل دالن مروارید کیشرستوران آذر بنابکبابهای دالان مروارید کیشبناب مروارید کیشمطالب مشابه:مرکز خرید گلستان کیشرستوران بختیاری کیشجدول نشانی و شماره تلفن بانک ها جزیره کیشرستوران میرمهنا کیشرستوران پایاب کیشادرس بانک های جزیره قشم