رستوران بچه های میتاکیش در پارک شهر کیش رستوران بچه های میتاکیش ادرس رستوران بچه های میتاکیش   این رستوران مخصوص بچه های کیش و مسافرین کوچولو طراحی گردیده که از این تاریخ ادامه فعالیت خود را با ارائه برنامه های فرهنگی، هنری و ارائه غذای سالم به بچه ها ادامه خواهد داد. آدرس : کیش – پارک شهر ورودی ها:شهر بازی سر پوشیده میتا کیششهربازی کودکان کیشپارک آبی کیش کجاستتور کیش سال۱۳۹۵شماره کاعی شاپ ها د میتا کیش در کیششهربازی کیش ساعت ورودلیست قیمت های میتاکیشمیتا کیش پارک شهرمیتاکیشمطالب مشابه:پارک آبی روباز کیش ایرانرستوران پدیده شاندیز کیشرستوران میرمهنا کیشرستوران پایاب کیشرستوران […]