عکس ماشین بازی در جزیره کیش ماشین بازی در جزیره کیش تور کیش اجرای حرکات دریفت روز جمعه در محل باند تفریحات هوایی کیش برگزار شد. ورودی ها:تصاویر ماشین رزرو در اکواریومساحل سیمرغ،مجتمع شهرافتاب کیشقیمت ماشین وعکس در جزیره قشمپارک بازی جزیره قشممطالب مشابه:مسابقات بومی و محلی با حضور گردشگران خارجی در کیششهر بازی سر پوشیده کیشهتل اپارتمان سما ۲ قشمهشتمین نمایشگاه هوایی کیشهزینه رفت و برگشت با ماشین به کیشگذر طبیعت کیش